HEMEN BAŞVUR Etimesguttaki dershaneler | Ankara Butik Dershane

Etimesguttaki dershaneler

Ankara Butik Dershane Etimesguttaki dershaneler


Etimesguttaki dershaneler

Etimesgut ilçesinin kurulduğu alanın ilk çağlarda önce Hitit daha sonra da Frig uygarlıklarının topraklan içinde yer alındığı bilimsel bir gerçektir. Tarihçi Afif Erzen "İlkçağda Ankara" adlı eserinde, Ahi Mesud adlı yerde bulunan aslanların Frigya Aslanı olduğunu yazmakta ve ilk çağda bu yörenin adının Amaksis olduğunu belirtmektedir.

Haritacı Kiepert de çizdiği haritalarda, Etimesgut ilçesinin bulunduğu bölgeyi Amaksiz olarak anar. Osmanlı haritalarında bu isim Amaksus ve Akmasus olarak geçmiştir. Etimesgut yöresi, Cumhuriyetin ilanından sonra Batı Trakya'dan gelen göçmen Türkler için 1924-25 yıllarında Atatürk'ün emri ile 50 haneli bir köy olarak kurulmuştur. 1928 yılında iskâna açılarak belde olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ata'nın Etimesgut yöresine özel bir ilgisi vardı. Buraya haftada birkaç kez gelip at gezintileri yapar, halkla yıllık mahsuller hakkında konuşur hatta tarlalara kadar gidip çiftçilerden bilgi alırdı.

Bölgede Atatürk zamanında yaptırılan Sağlık Merkezi, Devlet Hastanesi, PTT, hamam, çarşı, memur lojmanı gibi binalar halen varlığını sürdürmektedir. Etimesgut, kendisine bağlı 18 köy ile 1968 yılına kadar belde olarak kalmış, aynı yıl mahalle olarak yeniden kurulmuştur. 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede de yayınlanan 3644 sayılı Kanunla ilçe statüsü kazanmış, hemen ardından da 19 Ağustos 1990 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimi ile Belediye teşkilatı kurulmuştur. İlçedeki kültür varlıklarına örnek teşkil eden Atatürk Çeşmesi 1928 yılından beri ayaktadır. 1925 yılında Mimar Ahmet Burhanetün tarafından yapılan Gazi Tren İstasyonu ile Atatürk'ün İstanbul'a gidiş ve gelişlerinde uğurlandığı Etimesgut Tren İstasyonu tarihi yapı özellikleriyle dikkat çekicidir. Etimesgut yöresine adını veren Ahi Mesud, Ahi Elvan gibi Türk büyüklerindendir. Ahi Elvan Hazretlerinin türbesi Elvanköy semtinde Elvanköy Camisi avlusundadır.İlçenin Eryaman bölgesinde bir mesire ve piknik yeri olan Göksu Parkı, tatil günlerinde Ankaralıların dinlenme yeridir. Ayrıca, Atatürk Orman Çiftliği, ilçe sınırlan içinde olup iyi bir dinlenme, piknik ve gezi alanıdır. Etimesgut nüfusu 2017 yılına göre 566.500.Bu nüfus, 284.289 erkek ve 282.211 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,18 erkek%49,82 kadındır.Etimesgutta genç nüfusun fazla olmasından dolayı eğitime verilen önemde hızla artmaktadırçOkulda ki eğitimi yetersiz bulan öğrenciler kendilerine eğitim sürecinde destek olabilecek dershanelere bakmaktadırlar.Etimesguttaki dershaneler kendi aralarında normal dershane ve butik dershane olarak ayrılmaktadır.Etimesgutta 50 ye yakın dershane bulunmaktadır.Etimesguttaki dershaneler genellikle 14-16 kişilik sınıflardan oluşmaktadır.Etimesgutta butik dershane isteyen öğrenciler içinde 5-6 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda eğitim vermektedirler.Öğrenci kendisi için eğitim süreci döneminde nerede daha mutlu hissedecekse derslerinde hangi grupta başarılı olacağını düşünüyorsa normal dershane ya da butik dershane olarak seçimini yaparlar.Etimesguttaki dershaneler  genel olarak disipline ve öğretmen kadrosuna oldukça özen gösterirler.Öğrencilerin derse giriş çıkış saatlerini takip ederek derse geç kalan öğrencileri derse almazlar. Öğrencilerin giriş çıkışlarını kartli sistemle yapıp bu sayede veliler de onlara gelecek mesaj sistemiyle haberdar olurlar. Öğrencileri öncelikle bir seviye tespit sınavına tabi tutup gruplarını seviyelere göre oluşturmaktadır.

Etimesguttaki dershaneler öğretmen kadrosunu seçerken öncelikle daha önce çalışmış olduğu kurumlara bakarak tecrübesinin en az 5-6 yıl olmasını göz önünde bulundurur. Vereceği yayınları yeni müfredata göre her yıl düzenleyip soru bankası ve konu anlatım şekilde öğrencilere dağıtmaktadır. Öğrencilerin ders bitiminden sonra anlamadığı ve yapamadığı sorular için soru çözüm saatleri düzenlenmektedir.

Etimesguttaki dershaneler öğrencilerin çoğunlukla talebinin olduğu birebir etütlerinde de öğrencinin sıkıntı yaşamaması için öğretmen sayısını fazla tutup birebir özel ders niteliğinde eğitimi vermektedirler. Öğrencilerin dönem içerisinde ne kadar başarı sağladığını deneme sınavları ve ödev takiplerine rehber öğretmenler bakarak gerekli ders çalışma programını hazırlayıp veliye bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Ankara Butik Dershane Etimesgut Dershane

Etimesgut Dershane

 Etimesgut dershane konusunda oldukça gelişmiş bir ilçe.

← Devamını Oku
Ankara Butik Dershane Eryaman dershane

Eryaman dershane

Eryaman dershane eğitim kalitesi araştırması birçok kişi tarafından yapılıyor

Devamını Oku →

İlgili Yazılar